Privacyverklaring

 
Effekt Mediation
Effekt Mediation respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-cliënten en gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Verwerking persoonsgegevens
Effekt Mediation verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Hiervoor moet altijd een rechtmatige grondslag zijn. Dit houdt het volgende in.
·         U heeft toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor één of meer specifieke doeleinden.
·         De verwerking is noodzakelijk voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
·         De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Effekt Mediation rust.
·         De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van u of een andere persoon te beschermen.
·         De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Effekt Mediation of van een derde.
 
Voorbeelden hiervan zijn:
·         Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
·         Het uitvoeren van marketingactiviteiten
·         Het voorkomen van fraude (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
·         Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
 
De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken van u en uw gezinsleden zijn onder andere:
·         Uw voor- en achternaam
·         Geboortedatum
·         Geslacht
·         Uw contact gegevens
·         Financiële gegevens
·         Overige (bijzondere) persoonlijke gegevens
·         Gegevens van lopende financiële producten/diensten
·         Bijzondere persoonsgegevens zoals identiteit
BSN
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Effekt Mediation verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:
·         Verzenden van informatie met betrekking tot onze dienstverlening.
·         Uitvoeren van onze dienstverlening
·         Voor financiële administratie
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot zeven jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract c.q. overeenkomst.

Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.
 
Ook kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons:
Effekt Mediation
Koddebeierlaan 12     
3401 GE IJsselstein
info@efektmediation.nl

We willen zeker weten dat u écht u bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Delen met derden
We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan onze samenwerking met een advocaat. Dit kan betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, andere mediators, makelaars, IT-dienstverleners, partijen die onze reviews verzamelen, SKM (klachten instituut) en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract c.q. overeenkomst die wij met u hebben, op basis van verwerkingsovereenkomst of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een
 dienst/service te leveren namens Effekt Mediation. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.
 
Beveiliging
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. We slaan uw gegevens op in verschillende databases.. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.
 
Onze website
Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.
 
(Track in) Cookies
 Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.
Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoeken tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.
 
 
Social Media
 Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
Lees de privacy verklaringen van Facebook en/of Twitter om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.
 
Websites van derden
Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.
 
U heeft een klacht
Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot:
Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)
 Postbus 21499
 3001 AL Rotterdam
 E: klachtbehandeling@mediatorsfederatienl.nl

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. 
 
IJsselstein, 3 februari 2019